Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn tuần 1 tháng 9

Trường TH – THCS Pascal thông báo thực đơn khối 4, 5 và THCS tuần 1 tháng 9 (Áp dụng từ ngày 3/9 đến 7/9/2018):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!