Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thông tin tuyển sinh năm học 2020 – 2021

I. CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC: 

 

 

II. CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA HỌC SINH THCS:

 

 

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỌC BỔNG:

 

IV. QUY TRÌNH TUYỂN SINH:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!