Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thông tin tuyển sinh năm học 2021 – 2022

I. CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC: 

II. CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA HỌC SINH THCS:

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỌC BỔNG

IV. QUY TRÌNH TUYỂN SINH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!