Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn tuần 2 tháng 10 (Áp dụng từ ngày 8/10 – 12/10/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và học sinh thực đơn tuần 2 tháng 10 (áp dụng từ ngày 8/10 – 12/10/2018):

Thực đơn khối 1, 2 , 3: 

 

Thực đơn khối 4, 5 và THCS:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!