Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn bán trú (Áp dụng từ ngày 26/4 – 29/4/2021)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới cha mẹ và các em học sinh thực đơn bán trú của Passers (Áp dụng từ ngày 26/4 – 29/4/2021):

Thực đơn khối 1, 2, 3:

 

Thực đơn khối 4, 5 và khối THCS:

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng không làm giảm hàm lượng dinh dưỡng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!