Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn tuần 5 tháng 8

Trường TH – THCS Pascal thông báo thực đơn tuần 5 tháng 8 (Áp dụng từ ngày 27/8 – 31/8/2018):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!