Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Hà Nội công bố danh mục sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa mới lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 – 2022 trên địa bàn.

Hai cuốn sách Ngữ văn 6 bộ Cánh Diều có trong danh mục sách lớp 6 được Hà Nội phê duyệt. Ảnh: Dương Tâm.

 

Theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND, danh mục sách giáo khoa lớp 2 mới được dùng cho Hà Nội gồm 19 cuốn của 9 môn học và hoạt động giáo dục (bao gồm cả bắt buộc và tự chọn).

Về danh mục sách giáo khoa lớp 6, UBND TP. Hà Nội phê duyệt danh mục gồm 28 cuốn cho 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc.

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ phổ biến danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 đã được phê duyệt tới các phòng GD-ĐT quận, huyện, thị xã để các đơn vị phổ biến tới các trường tiểu học, THCS trên địa bàn.

Trên cơ sở danh mục sách giáo khoa được phê duyệt, các nhà trường chủ động lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để tổ chức giảng dạy từ năm học 2021 – 2022.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!