Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Số tài khoản ngân hàng

Thông tin tài khoản ngân hàng của trường TH – THCS Pascal:
Số tài khoản : 110000118248
Mở tại: Ngân hàng Vietinbank, Chi nhánh Nam Thăng Long.
Vui lòng chuyển khoản theo cú pháp:
Họ và tên phụ huynh + số điện thoại + mục đích chuyển khoản.
x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!