Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn bán trú của học sinh (Áp dụng từ ngày 19/02 – 23/02/2024)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới cha mẹ và các em học sinh thực đơn bán trú của Passers (Áp dụng từ ngày 19/02 – 23/02/2024): Lưu ý: … Xem thêm

Thực đơn tuần 2 tháng 1 (Áp dụng từ ngày 7/1 – 11/1/2019)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 4 tháng 12 (Áp dụng từ ngày 7/1 – 11/1/2019). … Xem thêm

Thực đơn tuần 4 tháng 12 (Áp dụng từ ngày 24/12 – 28/12/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 4 tháng 12 (Áp dụng từ ngày 24/12 – 28/12/2018). … Xem thêm

Thực đơn tuần 3 tháng 12 (Áp dụng từ ngày 17/12 – 21/12/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 3 tháng 12 (Áp dụng từ ngày 17/12 – 21/12/2018). … Xem thêm

Thực đơn tuần 2 tháng 12 (Áp dụng từ ngày 10/12 – 14/12/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 2 tháng 12 (Áp dụng từ ngày 10/12 – 14/12/2018). … Xem thêm

Thực đơn tuần 1 tháng 12 (Áp dụng từ ngày 3/12 – 7/12/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 1 tháng 12 (áp dụng từ ngày 3/12 – 7/12/2018): … Xem thêm

Thực đơn tuần 4 tháng 11 (Áp dụng từ ngày 26/11 – 30/11/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 4 tháng 11 (áp dụng từ ngày 26/11 – 30/11/2018): … Xem thêm

Thực đơn tuần 3 tháng 11 (Áp dụng từ ngày 19/11 đến 23/11/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 3 tháng 11 (áp dụng từ ngày 19/11 – 23/11/2018): … Xem thêm

Thực đơn tuần 2 tháng 11 (Áp dụng từ ngày 12/11 đến 16/11/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 2 tháng 11 (áp dụng từ ngày 12/11 – 16/11/2018): … Xem thêm

Thực đơn tuần 1 tháng 11 (Áp dụng từ ngày 5/11 – 9/11/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 1 tháng 11 (áp dụng từ ngày 5/11 – 9/11/2018): … Xem thêm

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!