Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Mục tiêu – Sứ mệnh – Tầm nhìn trường Pascal

I. Mục tiêu:

Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal hướng tới mục tiêu: xây dựng môi trường giáo dục hiện đại – nhân văn, trở thành một trường học có truyền thống, phát triển bền vững, gìn giữ những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc và đạt chuẩn quốc gia, quốc tế trong những lĩnh vực giáo dục cơ bản: ngôn ngữ, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội & nhân văn.

II. Sứ mệnh:

Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Pascal  kiên trì từng bước để thực hiện sứ mệnh: chú trọng giáo dục phát triển nhân cách và năng lực toàn diện để tất cả học sinh của Pascal có nền tảng tri thức vững vàng, có các năng lực thực tiễn để đạt cơ hội thành công trong các môi trường làm việc, sáng tạo đỉnh cao trong tương lai.

III. Tầm nhìn:

  • Trở thành một trường học đa ngôn ngữ – đa văn hóa và hợp tác quốc tế toàn diện, có hiệu quả trong mọi hoạt động giáo dục.
  • Trở thành điểm nhấn quan trọng trong hệ thống giáo dục: Newton – Pascal. Học sinh được hưởng nền giáo dục hiện đại, nhân văn và tiết kiệm chi phí.
  • Trở thành một trường học có giá trị và bản sắc rõ ràng, có bề dày truyền thống, phát triển cả về chất lượng và số lượng trong hệ thống giáo dục của thủ đô và cả nước.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!