Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn bán trú của học sinh (Áp dụng từ ngày 20/5 – 24/5/2024)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới cha mẹ và các em học sinh thực đơn bán trú của Passers (Áp dụng từ ngày 20/5 – 24/5/2024):  Lưu ý: … Xem thêm

Thực đơn tuần 3 tháng 9

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc phụ huynh và các em học sinh thực đơn tuần 3 tháng 9 (Áp dụng từ ngày 17/9 – 21/9/2018):

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!