Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thông báo: Danh sách lớp khối Tiểu học năm học 2022 – 2023

Kính gửi: Quý Cha mẹ học sinh Trường TH – THCS Pascal.

Nhà trường trân trọng thông báo tới Quý Cha mẹ học sinh danh sách lớp khối Tiểu học năm học 2022 – 2023 như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!