Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn bán trú tuần 3 tháng 8/2022 (Áp dụng từ ngày 15/08 – 19/08/2022)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới cha mẹ và các em học sinh thực đơn bán trú tuần 3 tháng 8/2022 của Passers (Áp dụng từ ngày 15/08 – 19/08/2022):

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng không làm giảm hàm lượng dinh dưỡng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!