Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn bán trú của học sinh (Áp dụng từ ngày 22/7 – 26/7/2024)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới cha mẹ và các em học sinh thực đơn bán trú của Passers (Áp dụng từ ngày 22/7 – 26/7/2024): 

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế nhưng không làm giảm hàm lượng dinh dưỡng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!