Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn tuần 3 tháng 9

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc phụ huynh và các em học sinh thực đơn tuần 3 tháng 9 (Áp dụng từ ngày 17/9 – 21/9/2018):

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!