Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thông tin tuyển sinh năm học 2024 – 2025

I. CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

  • Ưu đãi 10% học phí cả cấp cho học sinh học hệ Song ngữ Mỹ.

II. CÁC KHOẢN CHI PHÍ CỦA HỌC SINH THCS

III. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC BỔNG

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!