Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Trường TH – THCS Pascal tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại Pascal diễn ra từ ngày 01 – 07/10 với nhiều hoạt động được tổ chức như: triển khai xây dựng “Tủ sách học tập suốt đời”, thi đua xây dựng “Tủ sách lớp học”… Các hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với thông điệp:  “Phát triển thói quen đọc sách để trở thành người học suốt đời”. 

Các con học sinh trường Pascal say sưa đọc sách trong những giờ ra chơi, sau khi tan học…
Mỗi lớp học đều có tủ sách riêng do các con học sinh đóng góp sách.
Phòng trào đọc sách của trường Pascal góp phần giúp các con học sinh yêu sách và có thói quen đọc sách mỗi ngày.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!