Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Những tác phẩm nghệ thuật được học sinh làm từ bánh trôi, bánh chay

Ngày 5/4, trường Pascal tổ chức Ngày hội làm bánh trôi, bánh chay Tết Hàn thực cho học sinh toàn trường. Các hoạt động giáo dục của trường Pascal luôn … Xem thêm

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!