Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Chung tay phòng chống Covid-19

Nỗi buồn đại dịch Cô – Vi

Khắp nơi ảnh hưởng, đến đi đều buồn

Đầu năm trời đổ mưa tuôn

Mong trôi đi những ngọn nguồn lo âu

Xoá tan hết mọi nỗi sầu

Nhưng ngàn người đã đi đâu mất rồi

Láng giềng, đất nước của tôi

Vũ Hán, Trung Quốc là nơi bắt đầu

Co – ro virus hiểm sâu

Thầy cô thời dịch bỗng đâu biến thành

Tuber công nghệ rất nhanh

Học sinh nghỉ học vẫn rành bài nghen

Newton được mọi người khen

Online dạy học vẫn quen từ đầu

Với nhiều hình thức, các khâu phối cùng

Bỗng nhiên có kẻ lung tung

Bẻ cong ngòi bút, vẫy vùng hơn thua

Những người té nước theo mưa

Đừng nên như vậy, nhát cưa xé lòng

Tấm lòng trắc ẩn còn không?

Người trên thế giới đồng lòng chống Vi

Vậy mà cùng nước cớ chi

Đem bao chuyện rắc truyền đi khắp miền

Hãy làm việc tốt trước tiên

Nêu gương người sáng, thuận thiên ý trời

Newton toả sáng muôn nơi!

                                                              Hà Nội, 22 – 02 – 2020

                                                                  GV Trường Newton: Hồng Dịu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!