Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

THÔNG BÁO HÀNH TRANG LỚP 1, 2, 3, 4, 5 – NĂM HỌC 2018 – 2019

Để các con có thể sẵn sàng bước vào năm học mới với một hành trang đầy đủ nhất, các bậc cha mẹ cần chuẩn bị cho con các đồ dùng sau:

1. Hành trang lớp 1 – năm học 2018 – 208:

 

2. Hành trang lớp 2 – năm học 2018 – 2019:

 

3. Hành trang lớp 3 năm học 2018 – 2019:

 

 

4. Hành trang lớp 4 năm học 2018 – 2019:

 

5. Hành trang lớp 5 năm học 2018 – 2019:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!