Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Quy trình đón trả học sinh đi xe buýt của trường Pascal

Việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi xe buýt của nhà trường luôn được Ban giám hiệu chú trọng và giám sát nghiêm ngặt hằng ngày. Để làm được điều đó, trong suốt những năm qua, trường Pascal đã áp dụng “Quy trình đón trả học sinh đi xe buýt” rất nghiêm ngặt để đảm bảo không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra với học sinh. Quy trình này được áp dụng từ khi đón học sinh tại điểm đăng ký, lúc trên xe và khi trả học sinh tại trường. Và để làm tốt những điều này, các nhân viên, giáo viên phụ trách đưa đón học sinh đã được huấn luyện kĩ càng và phải tuyệt đối tuân thủ quy trình và các quy tắc khi làm việc, bởi nhà trường hiểu rằng, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả rất nghiệm trọng và đáng tiếc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!