Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn tuần 3 tháng 11 (Áp dụng từ ngày 19/11 đến 23/11/2018)

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 3 tháng 11 (áp dụng từ ngày 19/11 – 23/11/2018):

Thực đơn khối 1, 2, 3: 

 

 

Thực đơn khối 4, 5 và khối THCS: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!