Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thực đơn tuần 4 tháng 9

Trường TH – THCS Pascal thông báo tới các bậc cha mẹ và các em học sinh thực đơn tuần 4 tháng 9 (Áp dụng từ ngày 24/9 – 28/9/2018):

Thực đơn khối 1, 2, 3:

 

 

Thực đơn khối 4, 5 và THCS:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!