Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thông báo: Lịch hoạt động trọng tâm tháng 9

Để các bậc Cha mẹ học sinh chủ động lên kế hoạch của gia đình phù hợp với các hoạt động của con ở trường, Nhà trường trân trọng thông báo lịch hoạt động trọng tâm tháng 9 của nhà trường như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!