Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai Khởi đầu tự chủ - Sáng tạo tương lai

Thư cảm ơn Quý phụ huynh trường Pascal đã ủng hộ chương trình “Giáng sinh ấm áp – Trái tim cho em”

 

 

                       Danh sách các cá nhân, tập thể lớp ủng hộ Quỹ “Trái tim cho em”:

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!